Skip to content

Agricultuur en metaal

Zonder deze machines geen grasveld om op te kamperen. Heb jij je weleens gerealiseerd wat voor hoogwaardige technieken nodig zijn voor de grote agrimachines die ons land bewerken?

Bomen snoeien, gewassen zaaien, grasmaaien, het land bewerken: dit is dagelijkse kost voor veel mensen in de landbouw, veehouderij en tuinbouw. Fysiek zwaar werk, waar we tegenwoordig gelukkig agrimachines voor hebben. Deze maken de arbeid minder zwaar én verheffen het soms zelfs tot een technisch hoogstandje. Agrimachines zijn in constante ontwikkeling om te voldoen aan de groeiende vraag naar efficiënte en duurzame landbouwmethoden. Deze geavanceerde machines maken gebruik van GPS, sensoren en automatisering voor nauwkeurig en effectief gewasbeheer.

Agrimachines worden in nauwe samenspraak met de eindgebruikers gemaakt. Eerst wordt er geïnventariseerd wat de exacte wensen zijn en of de wensen haalbaar zijn. Daarna begint de productontwikkeling met het ontwikkelen van het concept, en het bouwen van een eerste prototype. Als de testen goed verlopen, wordt een nul-serie gebouwd. Daarna kunnen de eindgebruikers de machines in gebruik nemen.

Bij het bouwen van de agrimachines komt veel metaaltechnologie aan bod. Denk aan simulatietechnieken om met de computer te berekenen of een machine sterk genoeg is. Bij het bouwen worden alle metaalbewerkingen gebruikt die er zijn, zoals snijden, zagen, draaien, boren, frezen, hechten, lassen, conserveren en monteren. Steeds vaker worden daarbij ook robots ingezet, voor repeterende handelingen.

“De grootste uitdaging bij agrimachines zit in de diverse omstandigheden waaronder de machines hun werk doen. Denk aan diverse grondsoorten, klimaatomstandigheden, verschillende teelten en bedrijfsgroottes. Al deze aspecten kennen een enorme variatie,” zegt Roelof KleinJan van Evers Agro. “Wat mij het meest trots maakt, is dat je met moderne technieken robuuste en duurzame machines bouwt, die overal zichtbaar zijn en bijdragen aan de wereldwijde voedselproductie.”